Arbeiderpartiet fosser frem i ny måling

Arbeiderpartiet går frem hele 11,7 prosentpoeng og får en oppslutning på 40,4 prosent i en ny meningsmåling tatt opp etter terrorangrepene 22. juli