450 studier ved 36 lærersteder har fortsatt ledige studieplasser, viser en ny oversikt fra Samordna opptak.

Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Telemark har begge 42 studier med ledige plasser før en ny søkerrunde starter lørdag morgen — flest ledige plasser av samtlige studiesteder i oversikten.

Universitetet i Oslo, Norges største lærested, har bare to studier med ledige plasser, nemlig teologi og kristendom, samt profesjonsstudiet innenfor samme fag.

Realfagsløft

Arkitektur- og designhøgskolen, Betanien diakonale høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høyskolen Diakonova, Lovisenberg diakonale høgskole, Norges Handelshøyskole, Norges idrettshøgskole, Norges veterinærhøyskole, Politihøgskolen og Universitetet i Bergen hadde ingen ledige plasser da oversikten ble publisert.

Over 83.000 søkere har fått tilbud om studieplass, 4.000 flere enn i 2012. Mens antall tilbud om barnehagelærerutdanning har gått ned med nesten 9 prosent, er realfag og teknologistudier blant dem som har sendt ut rekordmange tilbud. Her vises det til en økning på henholdsvis 7 og 11 prosent siden i fjor, melder Kunnskapsdepartementet.

— Det er svært bra at disse utdanningene også i år opplever vekst i opptaket. Norge vil i tiden fremover trenge flere realfags- og teknologikandidater, sier statssekretær Ragnhild Setsaas i en pressemelding.

Strengere i politiet

Politiutdanningen ved Politihøgskolen (PHS), som bare hadde juss- og siviløkonomutdanning foran seg på lista over studier med flest førstevalgssøkere i mai, fant om lag 900 søkere kvalifiserte etter å ha tatt inn over 1.500 personer til opptaksprøver. Kriteriene er de samme som før, men skolen er blitt strengere i vurderingen av blant annet fartsovertredelser på søkernes rulleblad.

— Vi har praktisert en strammere vurdering av vandel innenfor det regelverket vi har, samt vært strengere når det gjelder den samlede vurderingen av personlig egnethet. Til sammen har dette medvirket til at vi har kommet ut med samme antall kvalifiserte søkere ved årets opptak som i fjor, til tross for flere søkere, sier Laila Mjelde ved Politihøgskolen.