Politiet må granske Utøya på nytt

Regjeringen pålegger politiet å granske Utøya-aksjonen en gang til.

Publisert Publisert

FERSK MELDING: Justisminister Grete Faremo la fredag frem regjeringens stortingsmelding om samfunnssikkerhet. Bak henne går departementets kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen og statssekretær Pål Lønseth. Foto: Håvard Bjelland

  • Tron Strand
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

I Sønderland-utvalgets evalueringsrapport, som ble lagt frem i mars, frikjente politiet seg selv. Men regjeringen mener granskingen ikke er tilstrekkelig.

— Politidirektoratet må se på alle spørsmålene rundt båttransporten en gang til, også sett i lys av det 22. juli-kommisjonen kommer med i sin rapport. Vi vil forsikre oss om at alle elementer er vurdert, og at det var riktige vurderinger som ble gjort av politiet. Det er avgjørende viktig å få frem alle fakta for å vurdere hva vi kan lære, sier statssekretær Pål K. Lønseth.

«Dilemmaer»

Justisminister Grete Faremo la fredag frem regjeringens stortingsmelding om samfunnssikkerhet.

Les også

Professor: De klarer seg godt

Les også

Utøya-heltene blir hedret med medaljer

Les også

Psykiaterne: Breivik trenger medisinering

«Justis— og beredskapsdepartementet erkjenner at det er en del dilemmaer i vurderingen av innsatsen fra henholdsvis frivillige og de profesjonelle aktørene. (...) Justis- og beredskapsdepartementet vil på bakgrunn av de vurderinger som ble gjort om politiaksjonen på Utøya av evalueringsutvalget, be POD gjennomgå deler av aksjonen på nytt med tanke på ytterligere læringspunkter knyttet til dette», heter det i meldingen.

Det lokale politiet sjøsatte politibåten klokken 17.58, og var i ferd med å sette kursen mot Utøya. Uklare kommandoer, dårlig kommunikasjonsutstyr, mangelfulle rutiner og beredskapstroppens behov, bidro til forvirring og forsinkelser. Klokken 18.15 var 11 personer med utstyr lastet om bord i politibåten. Det ble for tungt, og motoren stoppet etter kort tid.

Hedres med medalje

Politiet måtte gå over i private båter som kom til stedet. Først klokken 18.26 ankom første båt med beredskapstroppen Utøya. Da gikk det bare knappe ti minutter før Anders Behring Breivik ble pågrepet. 27 personer ble skutt og drept de siste 25 minuttene før Breivik ble pågrepet.

Regjeringen besluttet også fredag at 19 av de frivillige båtførerne skal hedres med medaljen for edel dåd.

Hvis det, etter den nye gjennomgangen av båthistorien, "skulle avdekkes uklarheter om forståelsen av retningslinjene for skyting-pågår", vil departementet vurdere dette spesielt.

— Vi vil vurdere å inkludere "skyting pågår" i våpeninstruksen. Vi kan ikke ha det sånn at HMS-regelverket går foran alt annet, sier Pål K. Lønseth. Regelverket har så lang vært utformet slik at hensynet til politifolkenes egen sikkerhet har vært viktigere enn plikten til å gripe inn.

- Plikt til å gripe inn

— Vi er glade for at politidirektør Øystein Mæland har klargjort at hensynet til HMS-regelverket ikke går foran, sier Lønseth.

— Det betyr for fremtiden at Politiet vil ha en klar plikt til å gripe inn om det oppstår en "skyting pågår"-situasjon?

— Ja, sier Lønseth.

Stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet er i grove trekk en oppramsing av tiltak regjeringen allerede har varslet. Fortsatt viser Grete Faremo til 22. juli-kommisjonen, og den ventede offentliggjøringen den 13. august, når hun blir utfordret om konkrete saker som hvorfor politiet ikke ba om bistand fra Forsvaret på et tidligere tidspunkt, og hvorfor regjeringen ikke sørget for bedre sikring av regjeringskvartalet.

Faremo opplyser at Stortinget vil få 22. juli-kommisjonens rapport til behandling, samtidig og sammen med regjeringens oppfølging av rapporten.

Pressevakt Wenche Bjørngaard i Politidirektoratet har besvart henvendelsen fra bt.no med følgende epost:

«Du kan sitere politidirektør Øystein Mæland på følgende: Vi har merket oss dette, og vil i dialog med Justisdepartementet avklare nærmere på hvilken måte vi kan følge opp dette».

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Flere ønsker gransking

IKKE FORNØYD: Justisminister Grete Faremo ber om ny gransking av politiets innsats under massakren på Utøya. Foto: Håvard Bjelland

BT anbefaler

– Eg er skuffa over det eg såg i parken

Helsebyråd Beate Husa seier ho er uroa etter å ha sett studentane i Nygårdsparken.

LES SAKEN
  1. 22. juli