I november i fjor ba Politiets sikkerhetstjeneste om innstramminger i den norske terrorlovgivningen for å stå sterkere overfor soloterrorister. Og i februar sa justisminister Grete Faremo (Ap) at innspillene skulle tas opp i en melding som regjeringen aktet å sende ut på høring i løpet av våren.

Så har ikke skjedd. Først til neste år vil Stortinget kunne få et lovforslag til behandling.

— Høringsbrevet er rett rundt hjørnet, sier Faremo. Hun viser til at det er en rekke krevende avveininger å ta stilling til og legger til at Justisdepartementet har «mange saker på sin agenda».

— Lovforslaget har hele tiden vært planlagt over nyttår. Det er høringsrunden vi hadde håpet å innlede noe tidligere, forklarer hun.

- Nordmann i al-Qaida

Ifølge nyhetsbyrået AP har en etnisk norsk konvertitt fått terrortrening fra al-Qaida i Jemen. Mannen skal være i 30-årene og såkalt «operativ», hvilket innebærer at han har fullført treningen. Europeiske etterretningstjenester bekrefter at mannen er i ferd med å få tildelt et mål. Ifølge NRK kjenner Politiets sikkerhetstjeneste (PST) identiteten hans.

— Jeg vil ikke kommentere en enkeltsak, men ut ifra PSTs trusselvurderinger framstår et slikt eksempel som relevant, sier Faremo som blant annet diskuterte terrorbekjempelse da hun tirsdag møtte sine nordiske justisministerkolleger i Oslo.

— Vi er blitt enige om å be våre embetsmenn se om det er rom for nye initiativer i nordisk sammenheng for å styrke innsatsen, sier hun.

Aps justispolitiske talsmann Jan Bøhler slo fast overfor VG tirsdag at regjeringen ønsker å gjøre det forbudt å være til stede eller delta og trene på terror-treningsleire. Så langt går ikke justisministeren.

— Vi kan ikke utelukke at vi kommer med nye forslag, men det er for tidlig å konkludere, sier Faremo.

Ifølge justisministeren handler det om å finne den rette balansen mellom personvernhensyn og den metodebruk som sikkerhetstjenesten etterspør.

— Spørsmål knyttet til deltakelse på treningsleire er relevant i den sammenheng, sier hun.

- Kjent identitet

Forsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt sier det finnes flere eksempler på at konvertitter med vestlig bakgrunn er rekruttert av al-Qaida. At nordmenn skal være del av terrororganisasjonen, har han ikke hørt om før.

— Mange av disse konvertittene har fått ledende roller innenfor nettverket. De har språkkunnskaper og reisedokumenter og kan bevege seg fritt uten å tiltrekke seg oppmerksomhet, sier Nesser til NTB.

Han mener det er vanskelig å si hva slags mål mannen kan tenkes å ville angripe, men legger til at al-Qaida i Jemen vanligvis konsentrerer seg om amerikanske mål.

— Det som er spesielt med organisasjonen i landet er at den har drevet en kampanje for å rekruttere folk til å gjennomføre angrep mot amerikanske mål i Vesten. Det har de gjort gjennom sitt magasin «Inspire». Der oppfordres det til enkeltmannsterrorisme. Magasinet kommer også med råd om hvordan terrorister kan operere i Vesten, sier han.

Omtalt i tidsskrift

Terrorforsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier et amerikansk tidsskrift (CTC Sentinel) nylig publiserte en artikkel om al-Qaida i Jemen og deres kontingent av fremmedkrigere.

Ifølge Lia består disse først og fremst av personer med somalisk, saudiarabisk, afghansk og pakistansk bakgrunn, og bare noen ganske få fra Europa. Tidsskriftet beskriver også en brite, en franskmann og en «red faced» konvertitt.

— Det er ikke helt usannsynlig at det har vært en nordmann hos al-Qaida i Jemen. Man har tidligere sett flere eksempler på at personer med norsk tilknytning har deltatt på jihadistiske treningsleirer og i kamphandlinger, sier Lia til NRK.