Årets oppgjør førte til en av de mest omfattende streiker på mange år. Stoltenberg sier man bør se på om noe kan gjøres annerledes.

— Det handler om hvordan vi fortsatt kan sikre en lønnsfastsettelse i Norge som kan bidra til holde arbeidsløsheten lav og trygge vilkårene for de konkurranseutsatte bedriftene, sier Stoltenberg til NTB.

Godt å snakke sammen

Ansatte i stat og kommune gikk i vår ut i den største streiken i offentlig sektor siden 1984. Samtidig førte streik i vekterbransjen til store konsekvenser, særlig for flyplassene. Flere kommentatorer har stilt spørsmål ved om forhandlingsmodellen fungerer godt nok.

Stoltenberg ønsker at partene skal drøfte alle erfaringer fra årets oppgjør. Utspillet kom under et besøk med de nordiske statsministrene til Lofoten søndag.

— Jeg er trygg på at partene ønsker en slik dialog. Vi har god og lang tradisjon her i landet for å snakke sammen. Dette er noe av det som gjør det norske systemet så godt, sier Stoltenberg.

Takker ja til invitasjon

LO-leder Roar Flåthen ser positivt på Stoltenbergs forslag.

— Jeg er ganske sikker på at man må bli enige om definisjonen på hva frontfaget er og hvordan det skal virke. Skal frontfaget være troverdig for å sette rammene for lønnsdannelsen, så må man være enige om grunnleggende prinsipper, sier Flåthen til NRK.

Han mener en bedre definisjon av modellen vil kunne hindre streiker. Frontfagsmodellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først og danner grunnlaget for de kommende oppgjørene.

YS-leder Tore Eugen Kvalheim mener streikefaren øker hvis frontfagsmodellen mister sin legitimitet.

— Å ta en gjennomgang av frontfagmodellen hilser vi velkommen. Det bør være et mål at det er en bred enighet om hvordan lønnsdannelsen skal foregå, sier han Kvalheim.

Han vil beholde modellen, men mener man bør se på spillereglene på nytt.

— Så langt har frontfagmodellen sikret konkurranseevne og verdiskaping. Alle sektorer skal kunne kjenne seg igjen i lønnsveksten som frontfaget setter. Offentlig ansatte bør ha like god lønnsutvikling som konkurranseutsatt industri. Hvis frontfagsmodellen mister sin legitimitet, vil alle tape på det. Vi vil få et mer konfliktfylt arbeidsliv, sier han til NRK.

Bedre rutiner

Stoltenberg påpeker at Norge har få streiker sammenlignet med andre land, lav arbeidsløshet og en god utvikling i arbeidslivet.

— Selvsagt ønsker vi å unngå streiker, og vi må anstrenge oss for å se på hvordan vi kan få bedre rutiner, sier han.

Sammenlignet med andre land har Norge et godt system for lønnsfastsettelse, mener Stoltenberg, men han ønsker å gjøre systemet enda bedre.

— Vi ønsker å lære av erfaringene fra i år. Det handler om hvordan man sammenligner lønnsvekst i industrien med lønnsvekst i offentlig sektor og hvordan man får til best mulig rutiner rundt oppgjør i offentlig sektor for å redusere mulighetene for å få streik, sier han.

- Ikke innblanding

Stoltenberg avviser at hans invitasjon til dialog kan anses som politisk innblanding.

— Nei, det er ingen politisering av lønnsdannelsen. Tvert imot er jeg opptatt av at vi skal ha fri forhandlingsrett her i landet. Men alle - både arbeidsgiverne og arbeidstakerne - er interessert i at vi lykkes på en måte som gjør at vi ikke kommer i konflikt, sier han.