Bakgrunnen er en fersk rapport som viser at en rekke skoler bryter reglene for elevenes rettssikkerhet, regnskapsføring og ledelse, skriver VG.

— Skolene hadde frist på å levere regnskapet til oss innen 1. juni. I sommer vil vi gå gjennom alle regnskapene for å kontrollere dem opp mot regelverket, sier avdelingsdirektør Håvard Tvinnereim ved tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet.

Direktoratet har allerede varslet 40 skoler om at de kan miste det statlige tilskuddet dersom de ikke leverer et fullstendig regnskap.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) synes det er krevende å føre tilsyn med de private skolene, et ansvar Utdanningsdirektoratet har hatt siden 2009.

— Vi har et omfattende tilsyn nå for å sikre at skolene følger loven. Vi må hele veien sørge for at fellesskapets penger blir brukt slikt de er ment, sier Halvorsen, som mener pengebruken ved noen av skolene er uakseptabel.

Administrerende direktør Paul Chaffey i privatskolenes organisasjon Abelia er positiv til granskingen.

— Hvis det er noen som ikke følger regelverket, så må de gjøre noe med det. All kritikk om at en skole gjør noe de ikke har lov til er alvorlig, men det er ikke noen større fare for at reglene brytes på en privat skole enn en offentlig, sier han til VG