Breivik irettesatte professor

Da Breivik fikk komme med sine kommentarer, korrigerte han ekspertvitnet.