På spørsmål fra NRK om hva som blir viktig når det skal avgjøres hvem som skal lede hvilket departement, svarer Solberg tirsdag morgen:

— Det dreier seg både om partiers prioriteringer, og det dreier seg om personers kvalifikasjoner. Det er veldig viktig for meg at vi får en regjering med gjennomføringskraft, sier hun.

— Dermed er det viktig at vi har personer som kan bringe gjennom politikken og som kan fremstå med tyngde på de plassene de har, fortsetter hun.

Ønsker seg helse, skole og samferdsel

Selv skal hun lede Statsministerens kontor. Høyre ønsker seg dessuten departementene for helse, skole, samferdsel og justis.

— I tillegg har vi i Høyre en lang tradisjon for å være opptatt av utenrikspolitikk. Men så kan ikke Høyre få alle disse områdene. Det blir en god fordeling mellom partiene, sier hun.

Tirsdag skal forhandlingsdelegasjonen fra Høyre og Fremskrittspartiet starte arbeidet med å utforme en ny regjeringsplattform. På mange områder vil den være mer detaljert og konkret enn samarbeidsavtalen som Høyre, Frp, Venstre og KrF undertegnet mandag kveld.

— Vi skal altså ned i detalj. Vi skal prioritere, sier Solberg.

Vil ha færre statsråder

Dagens regjering teller 19 statsråder i tillegg til statsministeren. Det er for mye, mener professor og tidligere Høyre-statsråd Victor D. Norman. Han vil gjøre fire departement til ett.

Norman mener det er to grunner til å slå sammen til et større departement.

— Det ene er at det er mer effektivt å se flere områder i sammenheng, det andre er at færre statsråder gjør regjeringen til et bedre og mer effektivt kollegium, sier Norman til Dagens Næringsliv. Norman var arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik 2-regjeringen, og er nå professor ved Norges Handelshøyskole.

Fisk, landbruk og olje

Hans forslag om departementopprydding angår Fiskeridepartementet, Landbruksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Finansdepartementet og Næringsdepartementet.

Norman mener at man i det minste må slå sammen departementene for fisk, landbruk og olje- og energi med Næringsdepartementet, og få eierskapspolitikk ut fra næringspolitikken - og konkurransepolitikk inn. I tillegg foreslår han å fjerne departementet for fornying, administrasjon og kirke.

— Vi ønsker jo statsråder som er med og tar totalansvar, og ikke er talspersoner for særinteresser, sier Norman.