Aspaker ble i statsråd fredag utnevnt for en åremålsperiode på seks år, opplyser Statsministerens kontor.

Tidligst 2017

Ifølge Kommunal— og moderniseringsdepartementet vil hun tidligst kunne tiltre embetet som fylkesmann når inneværende stortingsperiode avsluttes høsten 2017. Det vil derfor bli utlyst vikariat som fylkesmann i Troms for den perioden.

— Med Elisabeth Aspaker som fylkesmann får vi på plass en dyktig kvinne med solid erfaring og god kjennskap til fylket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Født i Harstad

Elisabeth Aspaker (51) er født i Harstad i Troms. Hun ble valgt inn som vararepresentant på Stortinget for Høyre allerede i 1989.

Fra 2005 har hun vært fast representant fra Troms. Aspaker satt først i Stortingets justiskomité, og siden i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen fram til hun ble utnevnt til statsråd i den blå regjeringen i fjor høst.

51-åringen er utdannet lærer og har også lederutdanning fra Høgskolen i Harstad.

Nåværende fylkesmann Svein Ludvigsen går av med pensjon til sommeren. Han ble utnevnt til fylkesmann i august 2001, men tiltrådte først i januar 2006 - etter å ha vært fiskeri- og kystminister fra 2001 til 2005. (©NTB)