I undersøkelsen er over 2.400 barnehageansatte spurt, av dem 133 menn, skriver Dagsavisen.

De spurte svarer i undersøkelsen at de i prinsippet mener at kvinner og menn kan utføre de samme oppgavene. Men i praksis viser det seg at når menn blir ansatt i barnehagene så oppstår det en kjønnsfordeling av arbeidsoppgavene.

— Menn leker mest ute med barna, mens flere kvinner skifter bleier. Det passer med forestillingen om at unge menn leker villere og røffere. Basert på tidligere forskning ville jeg forventet at forskjellene var enda større. De er tross alt ikke så store. Men de finnes, sier Mette Løvgren, stipendiat på senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Forsker og førstelektor Mette Vaagan Slåtten ved HiOA mener at det ville vært bedre om barn i barnehagen fikk se at kvinner og menn kan gjøre de samme oppgavene. Hun tror ikke det er slik at menn presser gjennom at de skal gjøre bestemte oppgaver, men at de ansatte forventer at de skal være slik.

— Da vi intervjuet kvinnelige ledere og ansatte i barnehager, fikk vi inntrykk av at kvinner vil at menn skal gjøre en forskjell. Det kan påvirke arbeidsfordelingen. Mannlige studenter ved førskolelærerutdanningen er frustrert over dette, sier hun.