• SØKER: Politi og Røde Kors søker etter savnede på og rundt Utøya. Med bedre kommunikasjonsutstyr, kunne politiet trolig stoppet Anders Behring Breivik før han kom til øyen. FOTO: SCANPIX

Terrortiltak er ikke prioritert

Flere av 22. juli-kommisjonens anbefalinger om økt satsing på data og IKT er ikke fulgt opp av politiet og regjeringen.