Ingen av Stoltenbergs medarbeidere vil overfor Dagsavisen avkrefte eller bekrefte at møtet fant sted, men avisen har fått bekreftet av det den kaller «en godt informert kilde i Brussel» at Stoltenberg møtte Hollande.

— Dette var å anse som et jobbintervju, sier kilden til Dagsavisen.

Møtet skal ifølge avisen ha vært avgjørende for at Frankrike stilte seg bak Stoltenbergs kandidatur som ny NATO-generalsekretær, noe også Tyskland, USA og Storbritannia gjør.