Nå mener politiet at asylsøkere må alderstestes straks de søker asyl, melder TV 2.

— Vi har sett en økning i antall straffesaker som gjelder unge asylsøkere som oppgir å være under 18 år. En del av disse har vi testet, og det viser seg at de mest sannsynlig er over 18 år, sier Tone Loftesnes Kornli, leder i ungdomsseksjonen på Bergen sentrum politistasjon til TV 2.

I Bergen har politiet, Barnevernvakten og oppsøkende avdeling i Bergen kommune jobbet spesielt med unge asylsøkere. De fleste er kriminelle og mange av dem selger narkotika,

— Vi hadde kontakt med 31 unge nordafrikanske menn i 2013, som alle oppga at de var under 18 år. 29 av dem vurderer vi at er nærmere 20 år enn 15 år, sier Åge Kulleseid, fungerende leder i Barnevernvakten i Bergen.

Politiet vet ikke hvor disse 31 unge mennene befinner seg i dag.

— Slik vi opplever situasjonen nå er det et hull i systemet. Med en gang disse kommer til landet er det viktig at det foretas et asylintervju, en alderstest, en vurdering av psykisk helse og ikke minst, undersøke eventuelle straffbare handlinger utført i et annet land, sier Tone Loftesnes Kornli.