Høringsfristen for forskriften — som omhandler det kanskje mer kryptiske selvbalanserende kjøretøy med én aksel - er satt til 9. mai i år, opplyser Samferdselsdepartementet.

— Jeg er veldig glad for at vi nå får dette på plass. Selvbalanserende kjøretøy vil være nyttig for mange, både for turistnæringer og arbeidsplasser med lange avstander, sier statssekretær Bård Hoksrud (Frp).

Han oppfordrer samtidig folk til å bruke hjelm, kjøre med varsomhet og ta hensyn til andre trafikanter.

En Segway er et tohjulet, selvbalanserende, batteridrevet fremkomstmiddel som første gang ble vist frem i 2001. Den er siden blitt lovlig i en rekke land, men som oftest ikke på vanlige veier.

Segway brukes ofte til guidede byturer for turister i en rekke byer og land, og også som fremkomstmiddel på steder som flyplasser og fornøyelsesparker. Kinesisk politi bruker Segway for å patruljere enkelte områder.

Toppfarten er ca. 20 kilometer i timen.