Driftsinntektene i regnskapsåret, som ble avsluttet i oktober, ble på 38 milliarder svenske kroner. Driften ga en gevinst på 153 millioner kroner, mens samme periode i fjor endte med et driftsoverskudd på 2,6 milliarder.

— SAS har innfridd løftene om effektivisering, noe som har gitt lavere kostnader. Samtidig har passasjerveksten økt, og flyene er fullere. Likevel påvirkes inntektene av intens konkurranse og prispress. Denne trenden ventes å fortsette, sier SAS-sjef Rickard Gustafsson.

— For å møte utfordringene og styrke konkurranseevnen, implementerer vi sparetiltak som skal gi en gevinst på 2,1 milliarder svenske kroner når de får full effekt i 2017, sier Gustafsson.

Resultatet står i skarp kontrast til fjoråret, som endte med et overskudd på 1,65 milliarder kroner før skatt. Omsetningen da var på 42,2 milliarder.