I åtte politidistrikt var systemet slått av, og i de resterende distriktene tok det opptil flere timer før alarmen ble oppfattet, opplyser Politidirektoratet til Dagbladet.

Testet på nytt

Onsdag skrev avisen at systemet for riksalarm aldri ble testet ut i praksis før 22. juli. For to uker siden ble systemet testet på nytt, og onsdag opplyste Politidirektoratet at denne testen ga «et betydelig bedre resultat».

Men også under denne testen sviktet systemet, om enn i langt mindre grad enn 22. juli. Tre politidistrikter fanget ikke opp at det ble slått riksalarm under testen.

Taus om de som sviktet

— Forholdet skal nå være utbedret og systemet vil bli testet en gang per måned, sier fungerende politidirektør Vidar Refvik til Dagbladet.

Han ønsker ikke å oppgi hvilke politidistrikter som sviktet under testen for to uker siden under henvisning til at slik informasjon kan lette gjennomføringen av kriminalitet.