• FOTO: Luftforsvarets redningstjeneste

Rask snøsmelting gir stor skredfare

Kraftig mildvær gir rask snøsmelting. Dette er årsaken til den store faren for såkalte sørpeskred som det som kostet minst to personer livet i Vefsn.