• TIL OLJEØY: Gass som tidligere ble brent i fakkelen på oljeplattformene blir nå ført hit til Kharg-øyen i Persiabukta og brukt. Slik reduseres CO<sub>2</sub>-utslippene. Det norske selskapet Carbon Limits har utviklet prosjektet, og håper snart å kunne selge CO<sub>2</sub>-kvoter som takk for innsatsen. FOTO: REUTERS

Norsk-iranske kvoter bannlyst på børsene

Statoils gamle toppsjef Arve Johnsen har satset på klimaforretninger med Iran. Nå stenger USA Johnsens CO2-kvoter ute fra verdens børser.