Det kommer fram i en studie Nasjonalt kunnskapssenter for traumatisk stress (NKVTS) har foretatt i kjølvannet av terrordøgnet der 463 foreldre deltok, skriver Dagsavisen.

— De levde i en forferdelig uviss situasjon. Frykten de levde med har gjort det veldig vanskelig for dem i ettertid, sier forskningsleder Grete Dyb.

Halvparten av dem som var på Utøya 22. juli og en firedel av foreldrene, har reaksjoner på posttraumatisk stresslidelse (PTSD), ifølge forskerne.

— De opplever deler av situasjonen på nytt og redselen kommer tilbake. Noen plages av kroppslig stress og har vanskeligheter med å få gjort det de skal. Ved første intervjurunde i november, var det en god del som hadde sykmeldinger. Mange har kontakt med hjelpeapparatet, forteller Dyb.