• barneklinikken2.jpg

Fire barn inn med RS-virus

Fire barn inn til Haukeland med RS-virus.