Breivik: - Jeg fryktet dette

I et avhør i kveld sier Anders Behring Breivik at han er fornærmet over å bli erklært strafferettslig utilregnelig.