— Jeg vet ikke hva han snakker om. Ikke har jeg gitt penger til mine egne, og ikke har jeg vært inhabil. Vi hadde masse organisasjoner som søkte støtte. Blant annet Reform, som nå er i søkelyset. De gjorde et godt arbeid og fikk penger på vanlig måte, sier KrFs Laila Dåvøy til Aftenposten. Hun var barne- og familieminister fra 2001 til 2005 i Bondevik II-regjeringen.

Partifellen Valgerd Svarstad Haugland var statsråd i samme departement fra 1997 til 2000. Hun sier hun ikke kjenner til Lysbakkens beskrivelse av en mangeårig tildelingspraksis i departementet.— Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av at det har skjedd i mange år, og utover det vil jeg ikke si noe, sier hun.

Kan ikke utelukke

— Jeg kan selvsagt ikke kategorisk utelukke at det kan ha skjedd noe ureglementert i departementet da jeg var statsråd, men jeg hadde et klart inntrykk av at man fulgte reglene ved tildelinger, sier Karita Bekkemellem (Ap) som var statsråd i 2000-2001.

Nåværende kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) som overlot statsrådsposten til Lysbakken i 2009, ønsker ikke å kommentere saken.

Grete Berget (AP) som hadde statsrådsposten fra 1991 til 1996, sier til VG at hun ikke kan huske at det var noen uryddig praksis.

— Det er mange år siden, og vanskelig å være konkret. Men jeg kan ikke huske at vi gjorde noe i strid mot økonomiregelverket, sier hun.

Enig med Lysbakken

Departementsråd Harald Nybøen er imidlertid enig med Lysbakken:— Utbetaling av enkelttilskudd i 2011 har vært gjort i tråd med etablert praksis i departementet gjennom flere tiår. Det er derfor grunn til å anta at andre utbetalinger av enkelttilskudd ikke er i tråd med det statlige økonomiregelverket om kunngjøring, skriver han i en e-post til VG. (©NTB)