I undersøkelsen som InFact gjorde mandag kveld — etter at Audun Lysbakken trakk seg som barne-, likestillings- og inkluderingsminister, svarer 61,5 prosent at de mener Lysbakken-saken ikke har styrket ham som leder i partiet. Bare 17,8 prosent svarer ja, og i partiets egne rekker mener bare 34,1 prosent at han er styrket.

Ifølge VGs måling mener bare 17,4 prosent at Lysbakken bør velges som ny SV-leder.