- Dommere driver politikk

Jusstipendiat Ragna Aarlie tror fagdommernes tilsidesettelse av frifinnelsen av Thomas Thendrup, var et politisk grep for å fjerne juryordningen.