Krever egne tunneler for villrein

Villrein på Hardangervidda må få egne tunneler for å unngå å krysse den nye riksveien, krever Norsk Villreinsenter.