Milliarder i klimagevinst

Klimaendringer kan gjøre silde- og torskebestanden 50 prosent større. Det kan gi milliardgevinst for norsk fiskerinæring.