Leting etter fly avblåst

Politiet konkluderer med at det ikke har skjedd noen flyulykke i Drammensfjorden.