Ba om fire ukers varetekt av Langemyhr – fikk to

Den bedragerisiktede byggmesteren Harald Langemyhr er i Oslo tingrett varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud.