Hjerman fortsatt barneombud

Reider Hjermann fortsetter i jobben.