Terra-tap må dekkast innan 2011

Terra-kommunane som har tapt fleire hundre millionar kroner på amerikanske obligasjonar, får fire år på seg til å dekke inn tapet.