Slipper ikke far til

Hovedårsaken til at menn ikke tar mer foreldrepermisjon, er at kvinner nekter å dele permisjonen.