• Både Kongehuset og Stortinget må vente med å få svineinfluensavaksine til etter risikogruppene har blitt vaksinert.

Kongen og Stortinget må vente

Ingen får snike i vaksinekøen mot svineinfluensaen.