- Narkopolitikk styrt av frykt

Norsk narkotikapolitikk stivna på slutten av 1960-tallet. 40 år seinare har lite skjedd.