Spleisenett til halv pris

Er dere flere i samme hus som vil ha bredbånd? Spleiser dere på en «Rolls-Royce»-løsning kan prisen mer enn halveres, samtidig som nettet blir raskere.