USA fastholder baser for rakettskjold

USA fastholder at basene for rakettforsvaret skal være i Polen og Tsjekkia. En radarstasjon i Aserbajdsjan vil kun være et supplement.