- 2005 eit unntaksår

Gjennom drastiske kutt og innsparingar greidde Forsvaret å halde budsjettet i 2005. Men mykje av innsparingane må ein svi for i år og komande år.