Vil klimaendringer påvirke reiselivet?

Reiselivstoppene vurderer konsekvensene for reiselivet.