Her er konklusjonene

Les hele den offentlige delen av granskernes rapport som PDF-dokument her.