St. Olav til teaterveteraner

Nationaltheatrets veteraner Toralv Maurstad og Espen Skjønberg ble begge utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden fredag.