Hun ble advart gang på gang

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fikk flere advarsler om at Forsvarets sikkerhetstjeneste opererte i grenseland. Ny rapport fra EOS-utvalget avdekker tvilsomme arbeidsmetoder.