Barneombudet vil ha vekk små kommuner

Barneombud Reidar Hjermann tar kraftig til orde for å slå sammen kommuner. Barnevernet fungerer ofte dårlig i små kommuner.