Mors ektemann automatisk barnets far

Barnelovens «pater est»-regel, som sier at morens ektemann automatisk blir barnets far, foreslås videreført. Loven bør ikke utvides til også å omfatte samboere, mener utvalg.