Gro Harlem Brundtland blir klimautsending for FN

FNs generalsekretær Ban Ki-moon har utnevnt Gro Harlem Brundtland til spesialutsending for klimaspørsmål.