Statsråd vurderer opplysningsplikt

Justisministeren vil vurdere om dommernes arbeidserfaring skal være offentlig informasjon på lik linje med verv og andre sidegjøremål.