Får ikke saken gjenopptatt

Arne Treholt klarte ikke å overbevise alle medlemmene i Gjenopptakelseskommisjonen.