Sterke reaksjoner etter Märtha-intervju

Reaksjonene er til dels sterke etter prinsesse Märtha Louises engleintervju med NRK.