Russland vil beskytte egne trålere mot Norge

Russland sender to fartøyer til nordområdene for å beskytte russiske fiskebåter mot å bli arrestert av den norske kystvakten. Den norske kystvakten tar det hele med knusende ro.