Leteaksjonen avsluttet

Én person er funnet død, og to er funnet i live etter et havari i Trondheimsfjorden. To er fortsatt savnet.