Nøden på Oslo S

Nesten hele Oslo er enige: Tiggeren Johnny (42) er et problem i gatebildet. Innbyggernes dom over sosiale forhold og helse spriker mellom landets største byer. De sosiale problemene i Bergen blir dårlig løst, mener bergenserne.