- Ikke tilfeldig mål

Asylskuddene falt på Quislings fødselsdag.